Politika zasebnosti

Reemina Limited spoštuje vašo zasebnost in tako ves čas skrbimo za varstvo osebnih podatkov ter sledimo načelom varne obdelave osebnih podatkov. Verjamemo, da je za vas pomembno, da odločitve o uporabi naše spletne strani sprejemate na podlagi vašega razumevanja katere podatke zbiramo, kaj storimo s temi podatki, kako jih obdelujemo, s kom jih delimo, kot tudi vaših pravic in odločitev glede vaših podatkov, ki smo jih obdelali.

Politika zasebnosti, ki je pred vami v nadaljevanju opisuje katere vaše osebne podatke obdelujemo, kakšen je namen obdelave in kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov, ko uporabljate spletno stran, pri čemer spletna stran pomeni spletno stran, ki je dostopna preko neposrednih povezav https://publishing.reemina.com/product/iza-in-samoroghttp://publishing.reemina.com/product/kdo-je-napravil-vidku-srajcico ter katerikoli drug URL naslov, ki lahko nadomesti obstoječi URL naslov ali ki ga Reemina lahko doda na seznam spletnih strani. Priporočamo, da v celoti preberete to Politiko zasebnosti, da boste v celoti obveščeni.

1 UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Ciper (v nadaljevanju: Reemina ali upravljavec).

2 ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

Ko obiščete našo spletno stran zbiramo določene podatke o vaši napravi, vaši interakciji s spletno stranjo ter podatke, potrebne za obdelavo vaših nakupov zaradi izpolnjevanja obveznosti iz pogodbenega razmerja za dobavo dogovorjenih izdelkov. Dodatne podatke lahko zberemo tudi v primeru, če nas kontaktirate v primeru vprašanj glede izdelkov. V nadaljevanju podajamo pojasnila katere osebne podatke zbiramo ter s kakšnim namenom.

2.1 PODATKI O NAPRAVI

Primeri zbranih osebnih podatkov: vrsta naprave, različica brskalnika, IP naslov, informacije o piškotkih, informacije o ponudbah, ki ste jih obiskali na naši spletni strani, iskalni nizi, preference in nastavitve (časovni pas, jezik, velikost znakov), vaš način uporabe spletne strani.

Namen zbiranja: za zagotavljanju učinkovitih storitev (npr. za prilagoditev naše spletne strani vaši napravi), za zbiranje širokih demografskih podatkov za anonimno skupno uporabo ter za zagotavljanje stabilnosti in varnosti spletne strani.

Vir zbiranja: podatki se samodejno zbirajo. ko dostopate do naše spletne strani, in sicer s piškotki, dnevniškimi datotekami in spletnimi oznakami in svetilniki.

2.2 PODATKI O NAROČILU

Primeri zbranih osebnih podatkov: ime, priimek, naslov za izdajo računa, naslov za pošiljanje, elektronska pošta, telefonska številka, podatki o plačilu.

Namen zbiranja: za sklenitev pogodbe in zaradi izpolnjevanja obveznosti iz pogodbenega razmerja za dobavo dogovorjenih izdelkov.

Vir zbiranja: podatke, potrebne za izvedbo posamezne pogodbe, nam posredujete vi.

2.3 PODATKI ZA NUDENJE PODPORE STRANKAM

Primeri zbranih osebnih podatkov: ime, priimek, naslov za izdajo računa, naslov za pošiljanje, elektronska pošta, telefonska številka, podatki o plačilu.

Namen zbiranja: za zagotavljanje podpore strankam.

Vir zbiranja: podatke, potrebne za zagotavljanje podpore strankam, nam posredujete vi.

Upoštevajte, da nam niste dolžni posredovati kakršnih koli osebnih podatkov. Vedno lahko zavrnete posredovanje osebnih podatkov, vendar se zavedate, da vam takšna zavrnitev lahko prepreči dostopanje do nekaterih dejavnosti na spletni strani oziroma izdelka morda ne boste mogli kupiti ali pa vam ga ne bomo mogli dostaviti.

3 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI SOGLASJA (PRIVOLITVE)

Vaše podatke lahko obdelujemo na podlagi soglasja (privolitve), ki se te nam ga podali za točno določen namen. Takšno soglasje se lahko nanaša na sprejem piškotkov, katerih namen je prikazovanje oglasov, ki so prilagojeni vam in vašim preferencam oz. preprečitev prikazovanja oglasov, ki vam niso zanimivi.

Soglasje lahko kadarkoli prekličete oziroma ga spremenite. Preklic ali spremembo podanega soglasja je mogoče sporočiti pisno na elektronski naslov info@reemina.com. V primeru, da ste podali katero izmed privolitev na spletni strani, lahko na spletni strani privolitev tudi prekličete oziroma spremenite. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na tiste osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja, pri čemer bo upravljavec upošteval vaše zadnje soglasje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v veljavnem pogodbenem odnosu z nami. Podatki, za katere je dana privolitev, se obdelujejo do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

4 POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo vaših podatkov zaupa drugim ponudnikom storitev (pogodbenim obdelovalcem), ki lahko takšne podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah upravljavčevega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej Politiki zasebnosti.

Osebne podatke lahko delimo z naslednjimi pogodbenimi obdelovalci:

 1. ponudniki plačilnih sistemov (npr. PayPal in Stripe)

 2. ponudniki pošiljanja elektronskih sporočil (npr. HubSpot)

 3. ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook)

 4. vzdrževalci IT sistemov

 5. ponudniki obdelave podatkov in spletne analitike (npr. Google Analytics)

 6. prevoznikom oziroma izvajalcem poštnih storitev za namene dobave naročenih izdelkov, reševanja reklamacij ter odstopa od pogodbe

Upravljavec bo morda moral posredovati osebne podatke kadar to zahteva zakonodaja (predvsem v primeru davčnih, inšpekcijskih in drugih postopkov), pod pogojem, da je takšna zahteva podana v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z zakonsko določeno metodo, kot je na primer nalog za preiskavo, sodni poziv ali sodni nalog.

Upravljavec vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnih koli lastnih interesov.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z izmenjavo vaših podatkov s pogodbenimi obdelovalci se obrnite na nas na info@reemina.com.

5 PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

OPOZORILO: Z uporabo spletne strani se vaši osebni podatki lahko prenesejo in obdelujejo v ZDA ali tretji državi. V tem primeru lahko pride do manjšega pravnega varstva vaših osebnih podatkov kot predvideva Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Izrecno poudarjamo in opozarjamo, da od 16. julija 2020, t.i. Zasebnostni ščit, ki je v določenih okoliščinah predstavljal ustrezno raven varstva osebnih podatkov v ZDA, ni več veljaven. Navedeno pomeni, da Zasebnostni ščit ni več veljavna pravna podlaga za prenos osebnih podatkov v ZDA.

V kolikor pride do prenosa podatkov v ZDA ali če se uporablja ponudnik storitev s sedežem v ZDA, je to izrecno navedeno v tej Politiki zasebnosti.

Upravljavec si s ponudniki storitev s sedežem v ZDA prizadeva skleniti standardne pogodbene klavzule, ki jih je Evropska komisija sprejela 4. julija 2021 ter zahtevati dodatna jamstva za varstvo osebnih podatkov. Nadalje, kadar ponudniki storitev s sedežem v ZDA ponujajo to možnost, se upravljavec odloči za obdelavo osebnih podatkov na strežnikih, ki se nahajajo v Evropski uniji, s čimer naj bi se tehnično zagotovilo, da se podatki nahajajo v Evropski uniji ter da dostop ameriških organov do teh podatkov ni mogoč.

6 UPORABA PIŠKOTKOV IN SORODNIH TEHNOLOGIJ

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke za interno analizo o uporabi spletne strani, da bi bila bolj privlačna za uporabnika. Za informacije o piškotkih in sorodnih tehnologijah, obiščite našo politiko piškotkov, ki je na voljo na tej povezavi in je del te Politike zasebnosti.

7 STRANI IN STORITVE TRETJIH OSEB

Ta Politika zasebnosti se uporablja samo za podatke, zbrane s strani upravljavca preko spletne strani in se ne uporablja za katerakoli druga spletna mesta, aplikacije ali storitve. Deli spletne strani lahko vključujejo povezavo do ali uporabo storitev tretjih oseb, kot so različne ikone, bližnjice, aplikacije ali druga sredstva za dostop. Čeprav se po svojih najboljših močeh trudimo pregledati takšne storitve nimamo nadzora nad storitvami tretjih oseb in vsakršna uporaba takšnih storitev je na lastno odgovornost. Te spletne strani imajo svoje politike zasebnosti, za katere upravljavec ne prevzema nikakršne odgovornosti.Pozivamo vas, da ste previdni pri njihovi uporabi in da pregledate njihove prakse zasebnosti.

8 HRAMBA PODATKOV 

Zbrane podatke hranimo, dokler je to potrebno za uresničitev namena zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani oziroma dlje, v kolikor obstajajo zakonske obveznosti.

Podatke v zvezi z naročilom, opravljenim na spletni strani, lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih ko pride med vami in upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo - v takšnem primeru upravljavec hrani podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave, ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi soglasja, hranimo vse do preklica soglasja. Upravljavec takšne podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov.

Podatke o vas, ki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani lahko anonimiziramo in združimo z drugimi podatki, ki ne omogočajo določitve posameznika, za pridobitev vpogleda v statistične informacije, ki so komercialno koristni za upravljavca, kot je na primer statistika uporabe spletne strani. Ti osebni podatki so anonimizirani in ne omogočajo povezave z določenim oziroma določljivim posameznikom.

9 VARNOST

Za zaščito pred izgubo, zlorabo in spreminjanjem osebnih podatkov smo vpeljali razumne najsodobnejše varnostne ukrepe, ki so pod našim nadzorom. Na primer, naše varnostne in zasebne politike se po potrebi redno pregledujejo in izboljšujejo, do osebnih podatkov pa ima dostop le pooblaščeno osebje. Čeprav ne moremo zagotoviti, da do izgube, zlorabe ali spreminjanja informacij ne bo nikoli prišlo, uporabljamo vsa razumna prizadevanja za njihovo preprečevanje.

Ne glede na navedeno, upoštevajte, da pošiljanje informacij po internetu ni nikoli popolnoma varno. Ne moremo jamčiti za varnost informacij, ki jih pošljete prek naše spletne strani. Kakršnokoli posredovanje informacij je na lastno odgovornost.

10 PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) vam zagotavlja določene pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih imajo upravljavci podatkov o vas, vključno z določenimi pravicami za dostop do osebnih podatkov, za zahtevo popravka osebnih podatkov, zahtevo za omejitev ali izbris osebnih podatkov in za nasprotovanje naši obdelavi vaših osebnih podatkov. 

V skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate kot posameznik naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve: Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na enega od kontaktov, navedenih na naši spletni strani. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.

Pravica dostopa do osebnih podatkov: Kot posameznik imate pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelave in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Pravica do popravka osebnih podatkov: Kot posameznik imate pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (“pravica do pozabe”): Kot posameznik imate pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, upravljavec pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

• podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani;

• če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga;

• če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi;

 • podatki so bili obdelani nezakonito;

 • podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika;

 • podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), nimate pravice do izbrisa podatkov.

Pravica do omejitve obdelave: Kot posameznik imate pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:

 • če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov;

 • obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe;

 • upravljavec podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov;

 • ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov: Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice doseči, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

 

Pravica do ugovora obdelavi: Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu (točka (e) člena 6 (1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni obliki naslovi na upravljavca, in sicer na enega od kontaktov, navedenih na naši spletni strani.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

 

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Pravico do pritožbe nadzornemu organu brez poseganja v katerokoli drugo upravno ali pravno sredstvo imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Navedeno upravičenje vam daje pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo kot pritožnika obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki imate pravico, da vložite pritožbo na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

11 OBVESTILO NADZORNEMU ORGANU O KRŠITVI VARNOSTI OSEBNIH PODATKOV

V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov je upravljavec o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar je verjetno, da kršitev varnosti osebnih podatkov lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je upravljavec dolžan o kršitvi nemudoma oziroma kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katere se kršitev varnosti osebnih podatkov nanaša. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

12 VPRAŠANJA ALI PRITOŽBE

Vsa vprašanja, pomisleke ali komentarje o tej Politiki zasebnosti ali kakršne koli zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki nam pošljite po elektronski pošti na info@reemina.com. Podatki, ki jih navedete ob stiku z nami, bodo obdelani za obravnavo vaše zahteve in bodo izbrisani, ko bo vaša zahteva izpolnjena. Lahko pa omejimo obdelavo zadevnih informacij v skladu z zakonsko določenimi roki hrambe.

13 SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Reemina si pridržuje pravico, da Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodi dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani, po elektronski pošti). Če se ne strinjate s spremenjeno Politiko zasebnosti, se vzdržite uporabe naše spletne strani. Datum zadnje posodobitve Politike zasebnosti je zapisan v dokumentu spodaj. 

14 KONTAKT

Če imate kakršnekoli pripombe ali vprašanja o naši Politiki zasebnosti, nam pišite na info@reemina.com 

ali

Reemina Limited

Klimataria 11

4607 Pissouri

Ciper

REEMINA LIMITED, ZADNJA POSODOBITEV JULIJ 2022

Logo
Our purpose
Organizations address the real needs of time and space.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus
© 2024 Reemina Limited. Vse pravice pridržane.
© 2024 Reemina Limited. Vse pravice pridržane.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus
© 2024 Reemina Limited. Vse pravice pridržane.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus