Splošni pogoji uporabe spletne strani

Ti Splošni pogoji uporabe spletne strani (v nadaljevanju »pogoji«) urejajo poslovno razmerje med vami in Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Ciper (v nadaljevanju »Reemina« ali »podjetje«) v zvezi z vašo uporabo spletne strani, razen če je kakšna posebna funkcija, dostopna preko spletne strani, opremljena z ločeno licenco, potem zanjo velja ločena licenca.

»vi« pomeni uporabnika spletne strani.

»spletna stran« pomeni spletno stran, ki je dostopna preko neposredne povezave  https://www.reemina.com, http://publishing.reemina.com/product/iza-in-samorog  http://publishing.reemina.com/product/kdo-je-napravil-vidku-srajcico ter katerikoli drug URL naslov, ki lahko nadomesti obstoječi URL naslov ali ki ga Reemina lahko doda na seznam spletnih strani, objavljenih s strani podjetja.

SOGLAŠATE, DA STE Z DOSTOPOM DO SPLETNE STRANI ALI NJENO UPORABO PREBRALI, RAZUMELI IN SE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJEJO VSI TI POGOJI. ČE SE NE STRINJATE Z VSEMI TEMI POGOJI, VAM JE UPORABA SPLETNE STRANI IZRECNO PREPOVEDANA IN JO MORATE NEMUDOMA PRENEHATI UPORABLJATI.

Dodatni pogoji ali dokumenti, ki so lahko občasno objavljeni na spletni strani, so izrecno vključeni v te pogoje s sklicevanjem. Pridržujemo si pravico, da te pogoje občasno spremenimo in/ali dopolnimo, in vaša nadaljnja uporaba spletne strani ali kateregakoli njenega dela po takšni spremembi se šteje kot vaš sprejem takšne spremembe. Na vse spremembe vas bomo opozorili s posodobitvijo datuma »Zadnja posodobitev« v teh pogojih, vi pa morate redno preverjati, ali so bili pogoji spremenjeni. Če se ne strinjate s katerokoli spremembo pogojev, morate takoj prenehati uporabljati spletno stran in/ali druge storitve, za katere veljajo ti pogoji.

1 LICENCA ZA UPORABO SPLETNE STRANI

Če se strinjate s temi pogoji in jih spoštujete, vam Reemina podeljuje omejeno, osebno, preklicno, neekskluzivno in neprenosljivo licenco za uporabo spletne strani izključno za vaše nekomercialne in osebne namene, kot je opredeljeno v teh pogojih. Kakršna koli komercialna uporaba je prepovedana, vendar ne glede na to prepoved lahko spletno stran uporabljate v nespremenjeni obliki za namene ogleda.

Vaša pravica do uporabe spletne strani je omejena z zgoraj navedeno licenco, pri čemer spletne strani ne smete na kakršen koli drug način kopirati, prikazovati, poskušati onemogočati, predvajati, distribuirati, objavljati, prenašati, spreminjati ali ustvarjati del spletne strani ali katerega koli njenega sestavnega dela, razen če vam Reemina to izrecno vnaprej pisno dovoli.

V nobenem primeru ne smete uporabljati spletne strani na način, ki:

●      nadleguje, zlorablja, grozi, obrekuje ali kakor koli druagče krši pravice katere koli druge osebe;

●      je nezakonit, goljufiv ali zavajajoč;

●    uporablja tehnologijo ali druga sredstva za dostop do naših lastniških informacij, ki jih Reemina ni odobrila;

●      za dostop do spletne strani uporablja ali zaganja kakršen koli avtomatiziran sistem;

●    poskuša uvesti viruse ali druge zlonamerne računalniške kode, ki prekinjajo, uničujejo ali omejujejo delovanje katere koli programske opreme, strojne opreme ali telekomunikacijske opreme;

●       poskuša na nepooblaščen način dostopati do spletne strani;

●       spodbuja ravnanje, ki bi pomenilo kaznivo dejanje ali bi lahko povzročilo civilno odgovornost; ali

●       krši te pogoje.

Potrjujete in se strinjate, da vse avtorske pravice, blagovne znamke in vse druge pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsem gradivom ali vsebino, dobavljeno kot del spletne strani, vedno ostanejo v lasti družbe Reemina ali naših dajalcev licenc. To gradivo lahko uporabljate samo v skladu z izrecnim dovoljenjem družbe Reemina ali naših dajalcev licenc. Potrjujete in se strinjate, da sta gradivo in vsebina v okviru spletne strani na voljo samo za vašo osebno nekomercialno uporabo.

2 PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Pravice intelektualne lastnine na spletni strani in gradivo, ki se nahaja na spletni strani ali je dostopno prek nje, pripadajo družbi Reemina ali njenim dajalcem licenc. Spletne strani in gradiva na njej ali dostopnega preko nje ter pravic intelektualne lastnine na vsem navedenem ni dovoljeno kopirati, distribuirati, objavljati, licencirati, uporabljati ali razmnoževati na kakršen koli način (razen v obsegu, ki je nujno potreben za dostop do spletne strani in njeno uporabo). "Reemina" je blagovna znamka, ki je v lasti družbe Reemina Limited, in je ni dovoljeno uporabljati, kopirati ali reproducirati na kakršen koli način brez pisnega soglasja družbe Reemina. Vse blagovne znamke, ki niso v lasti družbe Reemina, so last njihovih lastnikov in se uporabljajo z dovoljenjem. Ničesar na tej spletni strani se ne sme razumeti tako, da bi implicitno, s posredovanjem ali kako drugače podeljevalo kakršno koli pravico ali licenco za uporabo katere koli blagovne znamke. Za ta namen ''pravice intelektualne lastnine“ vključujejo naslednje, vendar niso omejene na (kadar koli in kjer koli nastanejo in za celotno trajanje vsake od njih): vse patente, blagovne znamke, trgovska imena, storitvene znamke, imena storitev, modele, pravice iz modela, avtorske pravice, pravice do podatkovnih zbirk, moralne pravice, know how, poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije, pravice, ki imajo naravo katere koli od teh postavk v kateri koli državi, pravice, ki imajo naravo pravic nelojalne konkurence, in pravice do tožbe zaradi posredovanja ali druge podobne intelektualne ali komercialne pravice (v vsakem primeru ne glede na to ali so registrirane ali ne ter ali se jih lahko registrira ali ne) ter registracije in vloge za registracijo katere koli od njih.

3 UPORABA SPLETNE STRANI

Dostop do te spletne strani vam je omogočen v skladu s temi pogoji. Strinjate se, da boste spletno stran uporabljali tako, da ne boste povzročili škode družbi Reemina, drugim uporabnikom ali tretjim osebam. Pridržujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila prekinemo ali omejimo vaš dostop do spletne strani, če kršite te pogoje ali če zlorabljate spletno stran ali dostopate do spletne strani v neobičajnem obsegu. Imamo pravico, da vam preprečimo dostop do spletne strani, če upravičeno domnevamo, da ste vpleteni v nezakonito dejavnost ali ogrožate druge uporabnike ali varnost naših podatkov ali zasebnost.

Dostop do spletne strani lahko začasno prekinemo, kjer je to potrebno, na primer zaradi posodobitev, sprememb ali vzdrževalnih del, če tako zahtevajo zakoni, predpisi ali organi, ali če obstajajo drugi utemeljeni razlogi za začasno prekinitev. Prizadevamo si, da bi bila vsaka takšna začasna prekinitev čim krajša. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji prenehamo upravljati s spletno stranjo ali jo ponujati javnosti.

Pridržujemo si pravico, da spletne strani (ali kateri koli njen del) začasno ali trajno spremenimo ali umaknemo, z ali brez predhodnega obvestila, vi pa potrjujete, da vam ali tretjim osebam ne odgovarjamo za kakršnokoli spremembo ali umik spletne strani. Če so zaradi takšnih sprememb potrebne spremembe v vašem operativnem okolju ali drugih napravah, jih boste izvedli na lastne stroške.

4 POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Spletna stran lahko vsebuje (ali pa vam preko spletne strani pošljemo) povezave do drugih spletnih mest (v nadaljevanju »spletna mesta tretjih oseb«) ter članke, fotografije, besedila, grafike, slike, modele, glasbo, zvok, video posnetke, informacije, aplikacije, programsko opremo in drugo vsebino, ki pripadajo ali izvirajo od tretjih oseb (v nadaljevanju »vsebina tretjih oseb«).

Takšnih spletnih mest tretjih oseb in vsebin tretjih oseb ne preiskujemo, spremljamo ali preverjamo glede točnosti, ustreznosti ali popolnosti in nismo odgovorni za spletna mesta tretjih oseb, do katerih se dostopa preko spletne strani, ali za vsebine tretjih oseb, ki so objavljene na spletni strani, na voljo preko nje ali nameščene z nje, vključno z vsebino, točnostjo, žaljivostjo, mnenju, zanesljivostjo, praksami zasebnosti ali drugimi politikami spletnih mest tretjih oseb, ki so v njih vsebovane.

Vključitev spletnih mest tretjih oseb ali vsebin tretjih oseb, povezava do njih ali dovoljenje za njihovo uporabo ali namestitev ne pomeni, da smo jih odobrili ali potrdili. Če se odločite zapustiti spletno stran in dostopati do spletnih mest tretjih oseb ali uporabljati ali namestiti katero koli vsebino tretjih oseb, to storite na lastno odgovornost in se morate zavedati, da ti pogoji ne veljajo več.

Pregledati morate veljavne pogoje in politike, vključno s postopki zasebnosti in zbiranja podatkov, vseh spletnih mest, na katera se pomikate s spletne strani ali ki se nanašajo na vse aplikacije, ki jih uporabljate ali namestite s spletne strani. Vsi nakupi, ki jih opravite preko spletnih mest tretjih oseb, bodo opravljeni preko drugih spletnih mest in pri drugih podjetjih, mi pa ne prevzemamo nobene odgovornosti v zvezi s takšnimi nakupi, ki so izključno med vami in zadevno tretjo osebo.

Strinjate se in priznavate, da ne podpiramo izdelkov ali storitev, ki so na voljo na spletnih mestih tretjih oseb, in nas boste obvarovali pred kakršnokoli škodo, povzročeno z vašim nakupom takšnih izdelkov ali storitev. Poleg tega nas boste razbremenili vseh izgub, ki jih lahko utrpite, ali škode, ki vam lahko nastane v zvezi z vsebino tretjih oseb ali kakršnim koli stikom s spletnimi mesti tretjih oseb ali je na kakršen koli način posledica prej navedenega.

5 MNENJA

Občasno lahko pripravimo preglede izdelkov, storitev ali drugih virov. To lahko vključuje preglede knjig, storitev in/ali aplikacij. Vsako takšno mnenje predstavlja dobronamerno stališče avtorja mnenja. 

Razkrili bomo morebitne popuste ali spodbude, ki jih prejmemo v zameno za pregled izdelka, storitve ali drugega vira. Ne glede na takšne popuste ali spodbude bomo zagotovili poštene preglede takšnih izdelkov, storitev ali drugih virov. Zavedate se, da morate opraviti lastno skrbno preverjanje in se ne smete zanašati izključno na kakršna koli mnenja, ki so na tej spletni strani.

V kolikor želite več informacij o takšnih popustih in spodbudah, pošljite elektronsko sporočilo na info@reemina.com, ki v naslovu sporočila vključuje naziv pregledanega izdelka, storitve ali vira. Odgovorili vam bomo po elektronski pošti ter vam razkrili vse popuste ali spodbude, ki smo jih prejeli v povezavi s pregledom takšnega izdelka, storitve ali drugega vira.

6 PARTNERSKE POVEZAVE

Reemina lahko občasno sodeluje v partnerskem trženju in dovoli, da so na nekaterih naših straneh vključene partnerske povezave. To pomeni, da lahko zaslužimo provizijo, če/ko kliknete na povezavo ali opravite nakup preko partnerskih povezav. Reemina se bo v skladu s svojimi pravili povezovala samo z izdelki, storitvami, trenerji, svetovalci in drugimi strokovnjaki za katere verjamemo, da bodo prinesli vrednost našim strankam in sledilcem. Podjetje vas bo obvestilo, ko bo katera od povezav predstavljala partnersko povezavo.

Zavedate se, da je vaša osebna odgovornost, da preverite ali so ponudbe partnerskih povezav primerne za vas ali vaše podjetje ter ali vam bodo koristile. Ne smete se zanašati le na priporočila, reference ali informacije s strani družbe Reemina, temveč morate pred nakupom izdelkov ali storitev partnerskih podjetij opraviti lastno raziskavo, na kateri bo temeljila vaša odločitev za nakup tovrstnih izdelkov ali storitev.

7 BREZ NAPOTITEV

Ne glede na karkoli drugega navedenega v teh pogojih se lahko Reemina občasno sklicuje na druge izdelke, storitve, trenerje, svetovalce in/ali strokovnjake. Vsako takšno sklicevanje ni mišljeno kot potrditev ali izjava, da so informacije, ki jih zagotavlja druga stranka, točne. Družba Reemina te informacije zagotavlja le kot referenco za uporabnike. Vaša odgovornost je, da sami pridobite ustrezne informacije, na podlagi katerih se odločite za uporabo takšnih  proizvodov, storitev, trenerjev, svetovalcev, in/ali strokovnjakov.

8 SAMO ZA IZOBRAŽEVALNE IN INFORMATIVNE NAMENE

Informacije na tej spletni strani so namenjene le za izobraževalne in informativne namene.

9 IZKLJUČITEV ZDRAVSTVENE ODGOVORNOSTI

RAZUMETE IN POTRJUJETE, DA SO VSI UPORABNIKI SPLETNE STRANI ODGOVORNI ZA LASTNO ZDRAVSTVENO OSKRBO, ZDRAVLJENJE IN NADZOR. VSA VSEBINA DRUŽBE REEMINA JE ZGOLJ INFORMATIVNE NARAVE IN NE PREDSTAVLJA ZDRAVNIŠKEGA NASVETA TER NI NAMENJENA KOT NADOMESTILO ZA NEODVISNO STROKOVNO ZDRAVNIŠKO PRESOJO, NASVET, DIAGNOZO ALI ZDRAVLJENJE. PRI VSEH VPRAŠANJIH V ZVEZI Z ZDRAVSTVENIM STANJEM SE VEDNO POSVETUJTE S SVOJIM ZDRAVNIKOM ALI DRUGIM USPOSOBLJENIM PONUDNIKOM ZDRAVSTVENIH STORITEV. NIKOLI NE ZANEMARITE STROKOVNEGA ZDRAVNIŠKEGA NASVETA IN NIKOLI NE ODLAŠAJTE Z ZDRAVSTVENO POMOČJO ZARADI KAKRŠNIHKOLI INFORMACIJ, KI JIH VSEBUJE SPLETNA STRAN ALI SO POSREDOVANE PREK NJE.

ZANAŠANJE NA KAKRŠNE KOLI INFORMACIJE, KI JIH ZAGOTAVLJA DRUŽBA REEMINA, JE IZKLJUČNO NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST. STRINJATE SE, DA BOSTE DRUŽBO REEMINA RAZBREMENILI VSEH TOŽB IN/ALI ZAHTEVKOV KAKRŠNE KOLI NARAVE, KI IZHAJAJO IZ KATERIH KOLI VSEBIN, KI JIH VSEBUJE SPLETNA STRAN ALI SO POSREDOVANE PREK NJE, VKLJUČNO (BREZ OMEJITEV) S KAKRŠNIM KOLI DEJANJEM, OPUSTITVIJO, MNENJEM, NASVETOM, PREDLOGOM ALI INFORMACIJAMI, ZAGOTOVLJENIMI PREK VSEBIN, KI JIH VSEBUJE SPLETNA STRAN ALI SO POSREDOVANE PREK NJE.

10 BREZ STROKOVNEGA NASVETA

Informacije, vsebovane na tej spletni strani, in materiali, ki so na voljo za prenos preko te spletne strani, niso namenjeni strokovnemu svetovanju in se ne smejo razumeti ali razlagati kot strokovni nasvet. Čeprav so zaposleni in/ali lastniki podjetja strokovnjaki in se informacije na tej spletni strani nanašajo na vprašanja s področja strokovnega delovanja podjetja, informacije na tej spletni strani niso nadomestilo za nasvet strokovnjaka, ki je seznanjen z dejstvi in okoliščinami vaše individualne situacije.

Potrudili smo se, da so informacije na tej spletni strani in materiali, ki so na voljo za prenos, točni in zagotavljajo koristne informacije. Ne glede na vse navedeno, se nič kar je na voljo na ali preko te spletne strani ne sme razumeti kot priporočilo, da se vam ni treba posvetovati s strokovnjakom, ki je seznanjen z dejstvi in okoliščinami vaše individualne situacije. Podjetje izrecno priporoča, da se posvetujete s strokovnjakom.

Niti podjetje niti kateri koli od njegovih zaposlenih ali lastnikov ne bodo odgovorni za kakršne koli morebitne napake ali pomanjkljivosti na tej spletni strani ali za kakršno koli škodo, ki bi jo utrpeli, ker niste poiskali kompetentnega nasveta strokovnjaka, ki je seznanjen z dejstvi in okoliščinami vaše individualne situacije.

11 BREZ ODNOSA STROKOVNJAK-STRANKA

Vaša uporaba te spletne strani, vključno z izvajanjem predlogov določenih na tej spletni strani in/ali uporaba kakršnih koli materialov, ki so dostopni na tej spletni strani, ne ustvarja odnosa strokovnjak-stranka med vami in podjetjem ali katerim koli njegovim strokovnjakom.

Podjetje vas ne more sprejeti za stranko, dokler ne ugotovi, da ste primerni in dokler niso rešene določene zahteve, kot je na primer dogovor o plačilu. Priznavate in se strinjate, da z uporabo te spletne strani nismo ustvarili nobenega profesionalnega odnosa v relaciji strokovnjak-stranka.

12 IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PRI DOBIČKU

Podjetje lahko občasno poroča o uspehu ene od svojih obstoječih ali prejšnjih strank, pri čemer so informacije o uspehu natančno predstavljene s strani takšnih strank. Ne glede na karkoli drugega navedenega, se strinjate in priznavate, da uspeh drugih ne zagotavlja vašega uspeha.

Tako kot pri vsakem poslu se lahko vaši rezultati razlikujejo in temeljijo na vaši individualni sposobnosti, poslovnih izkušnjah, strokovnem znanju in stopnji želje. Za raven uspeha, ki ga lahko dosežete, ni nobenih jamstev. Ni zagotovila, da boste sploh ustvarili kakršen koli prihodek, in sprejemate tveganje, da se zaslužki in izkazi prihodkov lahko razlikujejo glede na posameznika. Uspeh vsakega posameznika je odvisen od njegovega predznanja, predanosti, želje in motivacije.

Uporaba naših vsebin in informacij mora temeljiti na vaši skrbni presoji in strinjate se, da podjetje ne odgovarja za uspeh ali neuspeh vašega poslovanja, ki je neposredno ali posredno povezan z uporabo vsebin in informacij, ki so na voljo na tej spletni strani.

REEMINA SE JE PO NAJBOLJŠIH MOČEH POTRUDILA, DA BI NATANČNO PREDSTAVILA VSEBINO, TEČAJ IN GRADIVO (V NADALJEVANJU ''GRADIVA'') TER NJIHOV POTENCIAL, VENDAR NO NOBENEGA ZAGOTOVILA, DA BOSTE Z UPORABO TEHNIK IN IDEJ, PREDSTAVLJENIH V GRADIVU, ZASLUŽILI KAKRŠEN KOLI DENAR. PRIMEROV V GRADIVU NE SMETE RAZUMETI KOT OBLJUBO ALI JAMSTVO ZA ZASLUŽEK. MOŽNOST ZASLUŽKA JE V CELOTI ODVISNA OD OSEBE, KI UPORABLJA IDEJE IN TEHNIKE, PREDSTAVLJENE V GRADIVU. TEGA GRADIVA NE OBRAVNAMO KOT »SHEMO ZA OBOGATITEV«.

STOPNJA VAŠEGA USPEHA PRI DOSEGANJU REZULTATOV, OPISANIH V NAŠIH GRADIVIH, JE ODVISNA OD ČASA, KI GA BOSTE NAMENILI IDEJAM IN TEHNIKAM, OMENJENIM V GRADIVU, VAŠIH FINANČNIH SREDSTEV, ZNANJA IN RAZLIČNIH SPRETNOSTI. KER SE TI DEJAVNIKI MED POSAMEZNIKI RAZLIKUJEJO, VAM NE MOREMO ZAGOTOVITI USPEHA ALI RAVNI DOHODKA, PRAV TAKO PA NISMO ODGOVORNI ZA NOBENO VAŠE DEJANJE ALI OPUSTITEV.

GRADIVA LAHKO VSEBUJEJO INFORMACIJE, KI VKLJUČUJEJO IZJAVE, USMERJENE V PRIHODNOST, ALI NA NJIH TEMELJIJO. V PRIHODNOST USMERJENE IZJAVE IZRAŽAJO NAŠA PRIČAKOVANJA ALI NAPOVEDI PRIHODNJIH DOGODKOV. TE IZJAVE LAHKO PREPOZNATE PO TEM, DA SE NE NANAŠAJO IZKLJUČNO NA ZGODOVINSKA ALI TRENUTNA DEJSTVA. V NJIH SO UPORABLJENE BESEDE, KOT SO "PREDVIDEVATI", "OCENITI'', "PRIČAKOVATI", "NAMERAVATI'', "NAČRTOVATI", "VERJETI" TER DRUGE BESEDE IN IZRAZI S PODOBNIM POMENOM V POVEZAVI Z OPISOM MOREBITNIH ZASLUŽKOV ALI FINANČNE USPEŠNOSTI.

VSE IZJAVE, USMERJENE V PRIHODNOST, KI SO PREDSTAVLJENE V GRADIVU, SO NAMENJENE IZRAŽANJU NAŠEGA MNENJA O MOŽNOSTIH ZASLUŽKA. PRI DOLOČANJU VAŠIH DEJANSKIH REZULTATOV BODO POMEMBNI ŠTEVILNI DEJAVNIKI, ZATO NE JAMČIMO, DA BOSTE Z NAŠIMI IDEJAMI IN TEHNIKAMI, PREDSTAVLJENIMI V GRADIVU, DOSEGLI KAKRŠNE KOLI REZULTATE.

13 NAPAKE IN OPUSTITVE

Reemina ne prevzema nobene odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini te spletne strani. Informacije na tej spletni strani so na voljo "kot so" in "kot so na voljo", brez jamstev glede popolnosti, točnosti, uporabnosti ali pravočasnosti in brez kakršnihkoli izrecnih ali implicitnih jamstev. Reemina ne jamči, da bo ta spletna stran ter vse informacije in gradiva, ki so na voljo na spletni strani, delovala neprekinjeno, brez napak in opustitev ali brez virusov ali drugih škodljivih elementov.

14 OMEJITEV ODGOVORNOSTI IN JAMSTEV

Čeprav si prizadevamo za razumno preverjanje točnosti kakršnihkoli informacij, ki jih objavimo na spletni strani, ne odgovarjamo in zavračamo vsakršno odgovornost za kakršno koli izgubo, odgovornost, škodo (bodisi neposredno, posredno ali posledično), telesno poškodbo ali stroške kakršne koli narave, ki jo lahko utrpite vi ali katera koli tretja oseba zaradi vašega dostopa do spletne strani ali njene uporabe, informacij, ki jih vsebuje spletna stran, vaših osebnih podatkov ali gradiva in informacij, prenesenih prek našega sistema, ali ki bi jih bilo mogoče neposredno ali posredno pripisati temu.

Niti Reemina niti katera koli tretji oseba ali ponudnik podatkov ali vsebin nismo na noben način odgovorni vam ali kateri koli drugi osebi, podjetju ali korporaciji za kakršnokoli izgubo, odgovornost, škodo (bodisi neposredno ali posledično), telesno poškodbo ali stroške kakršne koli narave, ki bi nastali zaradi zamud, netočnosti, napak ali opustitev katere koli informacije o ceni ali njenega prenosa, ali za kakršna koli dejanja, sprejeta na podlagi teh informacij ali povzročena z njimi, ali zaradi njihovega neizvajanja, prekinitve ali prenehanja. Poleg tega ne dajemo nobenega zagotovila ali izjave, da so informacije na spletni strani primerne za uporabo v kateri koli jurisdikciji.

Razen kot je izrecno določeno v teh pogojih, Reemina ne daje nobenih zavez in izključuje vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna v največji možni meri, ki jih dopušča veljavna zakonodaja.

Reemina ne odgovarja za škodna dejanja, ki so povezana s temi pogoji ali ki kako drugače izhajajo iz teh pogojev, nanašajoč se na:

  • vse ekonomske izgube (vključno z in brez omejitev, izgubo prihodkov, dobička, pogodb, poslovnih ali pričakovanih prihrankov); ali

  • izgubo dobrega imena ali slovesa; ali

  • kakršne koli posebne ali posredne izgube, ki jih je stranka utrpela in ki izhajajo iz ali so v povezavi z določbami teh pogojev. 

To poglavje ne vpliva na vaše zakonske pravice potrošnika, prav tako ne vpliva na vašo pravico do odpovedi pogodbe.

15 ODŠKODNINA

V celoti se strinjate, da boste družbi Reemina, našim direktorjem, zaposlenim, agentom in dobaviteljem v celoti povrnili škodo ter nas takoj in na zahtevo branili od in proti vsem zahtevkom, odgovornostjo, odškodnino, izgubam, in stroškom, vključno z razumnimi pravnimi pristojbinami, ki izhajajo iz naslova kakršne koli vaše kršitve teh pogojev ali kakršnih koli drugih obveznosti, ki izhajajo iz vaše uporabe te spletne strani ali uporabe katere koli druge osebe, ki dostopa do spletne strani z uporabo vašega računalnika in/ali vaših osebnih podatkov.

16 POVRATNE INFORMACIJE

Potrjujete in se strinjate, da vsa vprašanja, komentarji, predlogi, ideje, povratne informacije ali druge informacije v zvezi s spletno stranjo (v nadaljnjem besedilu »povratne informacije«), ki jih posredujete družbi Reemina, niso zaupne informacije in postanejo naša izključna last. Imamo izključne pravice, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, in smo upravičeni do neomejene uporabe in razširjanja teh povratnih informacij za vse zakonite namene, komercialne ali druge, brez priznanja ali nadomestila za vas.

S tem se odpovedujete vsem moralnim pravicam do vseh takšnih povratnih informacij in zagotavljate, da so vse te povratne informacije izvirne ali da imate pravico do predložitve takšnih povratnih informacij. Strinjate se, da proti nam nimate nobenih zahtevkov zaradi domnevne ali dejanske kršitve ali prilastitve katere koli lastninske pravice v vaših povratnih informacijah.

17 ZBIRANJE PODATKOV

Osebni podatki, posredovani ali zbrani preko te spletne strani ali v povezavi z njo, se zbirajo in uporabljajo v skladu z našo Politiko zasebnosti, ki je na voljo na tej povezavi ter predstavlja sestavni del teh pogojev.

18 RAZNO

Popravki: Na spletni strani se lahko pojavijo informacije, ki vsebujejo tipografske napake, netočnosti ali opustitve, vključno z opisi, cenami, razpoložljivostjo in različnimi drugimi informacijami. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila popravimo napake, netočnosti ali izpuste ter spremenimo ali posodobimo informacije na spletni strani.

Neodvisnost določb: Če se katera koli od teh določb šteje za nezakonito, nično ali zaradi katerega koli razloga neizvedljivo, se šteje, da je ta določba ločljiva od pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost ostalih določb teh pogojev. Nobena opustitev s strani Reemina se ne šteje  kot odpoved kakršnemu koli postopku ali odpoved kakršnim koli pravicam. Vsaka določba teh pogojev se razlaga tako, da se ločeno uporablja in preživi tudi, če se zaradi kateregakoli razloga šteje, da je ena ali druga od teh določb neprimerna ali v kateremkoli primeru neizvedljiva.

Celoten sporazum:  Ti pogoji skupaj s Politiko zasebnosti urejajo pravno razmerje med družbo Reemina in vami glede uporabe spletne strani. Potrjujete, da se pri sprejemanju pogojev niste zanašali na nobeno jamstvo, razen če je ta izrecno vključen v te pogoje, in se strinjate, da v zvezi z nobenim jamstvom nimate pravnega sredstva. Ti pogoji na noben način ne vplivajo na vaše zakonske pravice.

Trajanje: Trajanje teh pogojev in Politike zasebnosti se začne na dan, ko začnete uporabljati spletno stran, in se konca na dan, ko prenehate uporabljati spletno stran, ali ko prekinemo te pogoje in Politiko zasebnosti, karkoli nastopi prej.

Pravo: Te pogoje urejajo in razlagajo zakoni države Ciper.

Kontaktni podatki: V primeru, da nas želite kontaktirati v zvezi s temi pogoji ali v kolikor imate kakršna koli vprašanja, pritožbe ali komentarje  vas vljudno prosimo, da nam pišete na elektronski naslov info@reemina.com.

REEMINA LIMITED, ZADNJA POSODOBITEV JULIJ 2022.

Background leaf 1
Logo
Our purpose
Organizations address the real needs of time and space.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus
© 2024 Reemina Limited. Vse pravice pridržane.
© 2024 Reemina Limited. Vse pravice pridržane.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus
© 2024 Reemina Limited. Vse pravice pridržane.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus